I'mPOSSIBLE

Eesti Paralümpiakomitee (EPK) on ühinenud Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) Agitos Fondi programmiga I’mPOSSIBLE. Koostöös Tallinna Ülikooli (TLÜ) ELU programmiga tehakse I’mPOSSIBLE kättesaadavaks kõigile Eesti üldhariduskoolidele.

I’mPOSSIBLE programm koosneb erinevatest õppematerjalidest, mis tutvustavad parasporti, paraolümpiaväärtusi ning -liikumist. Projekti eesmärgiks on paraspordi ja oma riigi parasportlaste tutvustamine, paraspordi propageerimine, sealhulgas paraolümpialiikumise ja -väärtuste tutvustamine kogu ühiskonnale.

ELU programm on uus õppemeetod, mille käigus töötavad erinevate erialade tudengid ühise eesmärgi nimel. EPK pakkus TLÜ-le üheks projektiks välja I’mPOSSIBLE programmi ning see võeti soojalt vastu. Tänaseks on üliõpilaste abiga kõik materjalid tõlgitud eesti keelde. Uue aasta alguses toimub Eestis koolitus kõigile programmis osalevate koolide õpetajatele, mille käigus jagatakse infot, ideid ja tööriistu, kuidas oma koolitundidesse integreerida parasporti.

ELU programm on toonud I’mPOSSIBLE projektiga kokku erinevate valdkondade tudengid - psühholoogia, reklaam ja turundus, haldus ja ärikorraldus, rekreatsioon ja kehakultuur. Üliõpilased toovad välja, et nad täiustavad teineteist, sest kõik toovad oma eriala nägemuse ja teadmised sellesse projekti. Näiteks, rekreatsiooni ja kehakultuuri tudengid on toonud mitmeid mõtteid treenerite ja õpetajate vaatenurgast, turunduse tudengid oskavad suhelda televisiooni ja meediaga.

Paljud projektis osalevad tudengid on ka ise seotud erinevate spordialadega ning neid huvitavad väga kaasamine, eriti kuidas kaasata puudega lapsi treeningutes ja kehalise kasvatuse tundides.

 

Intervjuu Kuku raadios