EPK juhatus võttis oma korralisel koosolekul vastu neli uut liiget

EPK liikmeskond on pikki aastaid olnud puudepõhiste spordiliitude keskne. Kehtivas arengukavas on välja toodud eesmärk muuta organisatsioon rohkem spordialade põhiseks ning anda seeläbi liikmetele rohkem võimalusi panustada paraspordi arendamisse Eestis. Struktuur ja tegevussuunad peavad lähtuma püüdest erivajadustega sportlaste pidevaks integreerumiseks tavasportlastega. EPK eesmärk on olla ühiskondlikult nähtav ja sisemiselt hästi toimiv paraspordi organisatsioon ning tugev partner nii riigi kui rahvusvahelisel tasandil.

Loe edasi

30 aastat paratippspordi sünnist Eestis

25. aprillil täitus Eesti Paralümpiakomiteel 30. tegevusaasta. 1991. aastal nägemis-, kuulmis-, liikumis- ja intellektipuudega inimeste spordiliitude esindajate poolt loodud organisatsiooni eesmärk oli viia Eesti lipu heiskamine paraolümpiamängudel. 

Loe edasi

Valitsus leevendab piiranguid alates 26. aprillist

Valitsuse liikmed kiitsid 20. aprilli kabinetinõupidamisel heaks COVID-19 piirangute astmelise leevendamise. Kõige esimesena leevenevad alates 26. aprillist piirangud õues sportimisele, treenimisele ja huviharidusele.

Loe edasi
Loe edasi