Tallinnas toimus laste ja puuetega inimeste kaitse ning heaolu koolitus

Koolituse viisid läbi Juta Petersoo Eesti Jalgpalli Liidust ja Heli Suvi Sotsiaalkindlustusametist

5. aprillil toimus Tallinna Puuetega Inimeste Koja ruumides Eesti Paralümpiakomitee poolt korraldatud koolitus "Laste ja puuetega inimeste turvalisus ning heaolu spordis", mille viisid läbi Eesti Jalgpalli Liidu lastekaitse ekspert Juta Petersoo ja Sotsiaalkindlustusameti laste heaolu osakonna ennetusteenuse juht Heli Suvi.

Ühepäevane koolitus „Laste ja puuetega inimeste turvalisus ning heaolu spordis” keskendus laste, noorte ja puuetega inimeste kaitsele ja heaolule, sealhulgas väärkohtlemise erinevatele liikidele ning peamistele riskirühmadele. Osalejatega arutleti, kuidas märgata potentsiaalseid väärkohtlemise juhtumeid, neid ennetada ja ilmnemisel tegutseda ning vajadusel hätta sattunud isikutele abi osutada. Lisaks käsitleti väärkohtlemise riski- ja kaitsetegureid sporditegevuses ning koostööd erinevate osapoolte – noorsportlaste, lastevanemate, klubide ja spordiorganisatsioonide – vahel.

Esmakordselt toimunud koolitusele oodati osalema kõikide paraspordi ja parasportlastega tegelevate organisatsioonide treenereid ja ametnikke, eelkõige neid, kes puutuvad oma tegevuses igapäevaselt kokku laste ja puuetega inimestega.

"Koolitus turvalisuse küsimustest pani mõtlema laiemalt meie sportlaste, treenerite, juhendajate ja ametnike suhetele ning nende reguleerimise vajadusele. Kuigi ka meie valdkonnas kehtivad üldinimlikud käitumisnormid, on tänapäeva elu asetanud meie ette vajaduse regulatsiooid kirja panna. EPK mõtleb teema puuetega inimeste ja spordi seisukohast läbi ning koostab reeglid, mille alusel võime oma töös ja sporditegevuses end kindlalt tunda," sõnas EPK peasekretär Signe Falkenberg,

"Oleme laste heaolu ja turvalisuse valdkonnas Eesti mõistes ainulaadsed ning tehtud töö tulemusena on meil välja töötatud koolitus ja infomaterjalid, mida hea meelega ka teistele organisatsioonidele jagame,” rääkis Tallinna Puuetega Inimeste Kojas 22 osalejale teadmisi jaganud EJLi lastekaitse ekspert Juta Petersoo. „Rõõm on näha, et ka teistes alaliitudes peetakse lastekaitse valdkonda oluliseks ning neil on ka soov infot enda sihtrühmade järgi kohandada. Eesti Paraolümpiakomitee ongi hea näide: juba esimesel koolitusel oli osalejate jaoks tagatud viipekeele tõlk ja kirjutustõlk ehk kirjalik sünkroontõlge,” selgitas Petersoo.

Fotol: koolitusel osalejatele jagas teadmisi EJLi lastekaitse ekspert Juta Petersoo.

Foto: Liisi Troska/jalgpall.ee