Sporditegevuse juhend alates 14.02.2022

Lähtudes Vabariigi Valitsuse korraldusest on alates 14. veebruarist 2022 sporditegevuse korraldamisele uued nõuded.

Peamised muudatused:

  • Välistingimustes kaob COVID tõendi esitamise nõue kõikidele tegevustele olenemata inimese vanusest. Kehtib hajutatuse nõue ja kuni 2000 osaleja piirmäär.
  • Sisetingimustes ei kehti COVID tõendi esitamise nõue enam alla 18-aastastele (kaasa arvatud) või kes saavad 2021/2022. õppeaasta kestel 19-aastaseks ja kes õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, ning kellel puuduvad haiguse tunnused.

Juhendiga on võimalik tutvuda siin.