Purjetamine

Purjetamine oli esmakordselt paraolümpia kavas 1996. aastal Atlantas, siis veel demonstratiivalana ning 2000. aastal Sidneys juba ametliku võistlusalana. Täna tegeletakse selle alaga rohkem kui 70 erinevas riigis.

Purjetamine on avatud kõigile füüsilise puudega sportlastele ning klassifitseerimissüsteem põhineb neljal faktoril: stabiilsus, käte töövõime, liikuvus ning nägemisvõime. Võisteldakse kolmel alal, mis pole sooliselt määratletud: ühe inimese kiiljahid, kolme inimese kiiljahid ja kahe inimese kiiljahid.

Purjetamist juhib International Association for Disabled Sailing (IFDS), mis teeb tihedalt koostööd Rahvusvahelise Purjespordi Liiduga (ISF). 

Purjetamine ei ole järgmiste paraolümpiamängude kavas.