Juhend sporditegevuse jätkamiseks alates 5. detsembrist 2020

Vabariigi Valitsuse 3. ja 4. detsembri 2020 otsustega muudeti COVID19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikke meetmeid ja piiranguid.

Olulisemad muudatused on järgmised:

• Spordi- ja liikumisürituse korraldaja tagab, et osalejad ei viibi ürituse toimumise kohas ajavahemikus kella 22.00 kuni 06.00.

• Ida-Virumaal siseruumides toimuv huvitegevus, huviharidus, sportimine ja treenimine ning spordi- ja liikumisürituste läbiviimine on lubatud ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused: 

1) On tagatud individuaaltegevus; 

2) Koos viibida ja liikuda võivad kuni kaks isikut, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada; 

3) Siseruumides kantakse maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik 

4) Ühiskasutatavad esemed desinfitseeritakse pärast igakordset kasutamist; 

5) Teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt; 

6) Spordivõistluse korraldaja tagab kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 250 inimest. 

Punktis nimetatud tingimusi ei kohaldata riigi sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele, spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele, sealhulgas noortespordi korral nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad spordialaliidu korraldatavatel Eesti tiitlivõistlustel ning puudega isikute tegevustele.

 

Korralduse nr 282 terviktekst on kättesaadav siit.
Korralduse nr 427 seletuskiri on kättesaadav siit.

Juhend sporditreeningute korraldamiseks siseruumides alates 5. detsembrist 2020