Rahvusvaheline Paralümpiakomitee peatas Venemaa ja Valgevene paralümpiakomiteede liikmelisuse

Eesti Paralümpiakomitee hääletas Venemaa ja Valgevene paralümpiakomiteede tegevusõiguste peatamise poolt

Rahvusvahelise Paralümpiakomitee (IPC) peaassamblee erakorralisel koosolekul Berliinis otsustati peatada Venemaa Paralümpiakomitee ja Valgevene Paralümpiakomitee liikmelisus nende riikide rolli tõttu Ukraina sõjas.

Nii Venemaa Paralümpiakomitee kui Valgevene Paralümpiakomitee kaotavad kõik senised liikmeõigused. Neile jääb õigus otsus edasi kaevata, kuid enne aasta pärast toimuvat järgmist IPC peaassambleed pole võimalik otsust muuta.

Venemaa liikmelisuse peatamist toetas 64 liiget, 39 oli vastu ja 16 jättis hääletamata. Valgevene liikmelisuse peatamise poolt oli 54 liiget, vastu 45 ja hääletamata jättis 18.

IPC liikmete otsus peatada Venemaa Paralümpiakomitee ja Valgevene Paralümpiakomitee liikmelisus tuleneb nende organisatsioonide suutmatusest täita IPC põhikirjast tulenevaid liikmekohustusi. See hõlmab kohustust tagada, et paraolümpialiikumises ja paraspordis valitseks ausa mängu vaim, kaitstakse sportlaste ohutust ja tervist ning järgitakse eetika põhiprintsiipe. Samuti kohustuvad kõik liikmesorganisatsioonid hoiduma tegudest või tegematajätmistest, mis on vastuolus IPC eesmärkidega ning võivad kahjustada IPC, paraolümpialiikumist või paraspordi mainet.

"Demokraatliku liikmeskonnapõhise organisatsioonina oli oluline võimaldada peaassambleel kui IPC kõrgeimal organil selles olulises küsimuses otsus langetada. Enne vastavate ettepanekute hääletamist oli IPC liikmetel võimalus oma seisukohti avaldada. See hõlmas Venemaa ja Valgevene paralümpiakomiteede ärakuulamist, kellel oli meie põhiseadust reguleerivate Saksa seaduste kohaselt õigus erakorralisel peaassambleel osaleda, sõna võtta ja oma seisukohti esitada. Lõppkokkuvõttes on meie liikmeskond otsustanud mõlemad paralümoiakomiteed meie hulgast välja arvata," ütles Rahvusvahelise Paralümpiakomitee president Andrew Parsons.

"IPC presidendina soovin, et elaksime maailmas, kus sport ühendab maailma rahumeelses konkurentsis, võimaldades sportlastel võistelda oma rivaalidega turvalises keskkonnas. Olukord, millega spordimaailm praegu silmitsi seisab, on väga laetud ja keeruline. Loodan ja palvetan, et konflikt Ukrainas lõppeks võimalikult kiiresti, et rahu oleks tagatud ja et enam ei kaotataks süütuid elusid ega mõjutataks inimeste elusaatusi," lisas Parsons.

"Peale seitsme tunni pikkust disputeerimist võttis IPC erakorraline peaassamblee vastu põhimõttelise otsuse mitte tolereerida spordi kasutamist rahvusvaheliste õiguste, riikide suveräänsuse ning rahu ettekäändel vaenuriikide organisatsioonide ning nende sportlaste osalemiseks IPC egiidi all korraldatavatel võistlustel terves maailmas. IPC erakorralise peaassamblee valdavalt ühine otsus oli, et Venemaa ja Valgevene rahvuslike paralümpiakomiteede liikmelisuse peatamine tulenevalt Vene Föderatsiooni poolt eskaleeritud sõjast inimsuse vastu Ukrainas on põhjendatud ja maailma spordi olemuse ning üldpõhimõtetega kooskõlas," kommenteeris peaassambleel osalev Eesti Paralümpiakomitee juhatuse liige Alar Õige. "Selle tulemusel on peatatud antud riikide parasportlaste osalemine ja esindatus kõikidel IPC poolt korraldatavatel võistlustel kuni IPC uue vastavasisulise otsuseni (loe: sõjategevuse lõpuni Ukrainas). Eesti esindajana hääletasin agressiooni sporti mittekuuluvaks tunnistavana antud riikide rahvuslike paralümpiakomiteede tegevusõiguste peatamise poolt."

FOTO: Rahvusvaheline Paralümpiakomitee