EPK: läbi kolme organisatsiooni riigiraha liikumine sportlaseni vajab põhimõttelist muutust

Eilses telesaates “Radar” räägiti juhtumist, kus erivajadusega sportlase võistluseelarvesse ei olnud tema spordiklubi poolt lisatud riigi rahastust, mis sportlaseni oleks pidanud tänase süsteemi kohaselt liikuma läbi kolme organisatsiooni: Eesti Paralümpiakomiteest Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliitu ning sealt omakorda läbi spordiklubi sihtotstarbeliselt sportlaseni.

Eesti Paralümpiakomitee seisukoht on, et läbi kolme organisatsiooni riigiraha ja aruandluse liikumine sportlaste vahel on iganenud ja vajab põhimõttelist muutust. 
“Rahade sportlaseni jõudmist saab kõige paremini kontrollida, kui paralümpiakomitee all oleksid spordiklubid oma sportlastega otse, mitte läbi erinevate katusorganisatsioonide nagu see on täna,” lisas Eesti Paralümpiakomitee täitevkomitee liige ja endine parasportlane Alar Õige.  

Eilses saates spordiklubi juhtumist rääkides on Alar Õige sõnul Eesti Paralümpiakomitee nõudnud omalt poolt klubilt ka kohest rahade ümberarvestust ja kompenseerimist sportlasele, mis tänaseks on klubi poolt tehtud. Parendatud on süsteemi, mis annaks selgema ülevaate rahade kasutusest.
“Taunime selgelt klubi käitumist,” lisas Alar Õige. “Täna on paralümpiakomitee olukorras, kus on omalt poolt kõik nõutud summad õigeaegselt välja maksnud, kuid see ei ole jõudnud sportlaseni. Vahekihi poolt on tagasi saadetud aruandlus, kuid läbi mitme organisatsiooni raamatupidamise on täpsem kontroll rahade liikumisest ja kasutamisest paralümpiakomitee jaoks väga keeruline.”

Muutuse vajadust tuua spordiklubid otse Eesti Paralümpiakomitee alla näitas ka eelmisel aastal loodud ja üldkogu poolt vastu võetud arengukava, mille käigus analüüsiti läbi Põhjamaade paralümpiakomiteede toimumine ja tegevus. “Klubide katusorganisatsiooniks üleminekuga alustasime juba eelmisel aastal ning tänased märgid viitavad, et oleme õigel teel,” lisas Alar Õige ja avaldas lootust, et kõik paraspordiga seotud inimesed oleksid avatud muudatusteks, sest jõuga muutusi läbi viia ei saa. Tegemist on eraldiseisvate organisatsioonidega, millel oma liikmed ja esindusorganid, ilma ühise tahteta muutust läbi viia paraku ei saa. 

Alar Õige sõnul on meie ujujad väga tugevat rahvusvahelist tulemust teinud, mida ilma riikliku rahastuseta ei oleks võimalik olnud saavutada. 
“Tänavu aastast alates on üle pika aja riigieelarves paraspordi harrastamine ja esindussport saanud uued võimalused arenguks ning selle teostamiseks on kindlasti oluline killustunud organisatsioonide süsteem ja rahastamise alused muuta sarnaseks Põhjamaade mudelile, kus puudub katusorganisatsioonide vahekiht,” lausus Alar Õige.

Täna on Eesti Paralümpiakomitee katuseks viiele iseseisvale spordiorganisatsioonile, mille hulgast neli on asutajaliikmed - Eesti Invaspordi Liit, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Kurtide Spordiliit ning Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit. Neile on lisandunud Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit. Nende katusorganisatsioonide liikmeteks on omakorda erinevad spordiklubid.