EPK juhatus võttis oma korralisel koosolekul vastu neli uut liiget

EPK liikmeskond on pikki aastaid olnud puudepõhiste spordiliitude keskne. Kehtivas arengukavas on välja toodud eesmärk muuta organisatsioon rohkem spordialade põhiseks ning anda seeläbi liikmetele rohkem võimalusi panustada paraspordi arendamisse Eestis. Struktuur ja tegevussuunad peavad lähtuma püüdest erivajadustega sportlaste pidevaks integreerumiseks tavasportlastega. EPK eesmärk on olla ühiskondlikult nähtav ja sisemiselt hästi toimiv paraspordi organisatsioon ning tugev partner nii riigi kui rahvusvahelisel tasandil.

Eesti Jahtklubide Liiduga (EJL) koos on juba mitmeid aastaid arendatud parapurjetamist. Eestisse on Eesti Puuetega Naiste Ühenduste Liidu (EPNÜL) ja EJL koostöös soetatud puudega inimestele sobivad paadid, Põhjamaade Ministrite Nõukogu toel on projektijuht Külli Haav korraldanud laialdasi kaasamisüritusi purjetamise populariseerimiseks erivajadustega inimeste seas ning Kalevi Jahtklubis on alustatud korrapärase treeningtegevusega. Kõik see on olnud võimalik spordialaliidu teadmiste ja oskuste toel integreeritult tavaspordiga.

Spordiklubi Flüüger on olnud EPK pikaajaline partner nägemispuudeliste spordi alal Tartus ja selle ümbruses. Klubis tegeletakse pimelauatennise, kergejõustiku, pimedate väravpalli ja ujumisega.

Spordiklubid Achilleus ja Parasport on liikumispuudega inimeste spordiga tegelejatena olnud kaasas pikka aega. Kergejõustik, boccia, rattasport, ratastoolitennis ja -kurling, parasõudmine ning istevõrkpall on nendes klubides harrastatavad ja arendatavad spordialad. Koostöös EPK-ga on plaanis jätkata alade kandepinna kasvatamist.

MTÜ Florett sooviks oli enne liikmeks saamist sõlmida EPK-ga koostööleping, millise tingimuste üle alustavad pooled läbirääkimisi.

EPK liikmeskonda on oodatud ühendused, kes tegelevad puudega inimeste spordi ning liikumisharrastusega ja soovivad koostöös EPK-ga parasporti Eestis edasi arendada.