Eesti Paralümpiakomitee kuulutab Spordiklubi Nord liikumisväljakutse raames välja stipendiumikonkursi

Spordiklubi Nord 2022. a liikumisväljakutse raames kuulutab Eesti Paralümpiakomitee välja stipendiumikonkursi.

Konkursi eesmärk on tunnustada ja innustada neid inimesi, kes tegelevad igapäevaselt mõne paraolümpiaprogrammi kuuluva spordialaga või tegelevad paraolümpialiikumise* edendamisega Eestis.

Ajakava

28. märts 2022

EPK kuulutab konkursi Spordklubi Nord (edaspidi SK Nord) liikumisväljakutse stipendiaatide kohtadele. 

28. märts - 10. aprill 2022

Stipendiaatide kohtadele kandideerimine. 

10. aprill - 20. aprill 2022

Liikumisväljakutse stipendiaatide valimine (SK Nord +EPK). Stipendiaate on maksimaalselt kuus.

25. aprill 2022

SK Nord liikumisväljakutse stipendiaatide väljakuulutamine.

25. aprill – 01. mai 2022

SK Nord liikumisväljakutse 2022 ning stipendiumite summade kogumine.

02. – 10. mai 2022

SK Nord liikumisväljakutse stipendiumite väljakuulutamine ja väljamaksmine.

01.05 - 31.12.2022

Stipendiumi kasutamise periood

Stipendiaatide kohtadele ootame kandideerima neid paraolümpia spordialade harrastajaid, kes:

 • otsivad lisavahendeid treeningutel osalemiseks;
 • soovivad soetada endale vajalikku spordivahendit;
 • soovivad osaleda mõnel paraspordi võistlusel, mille kulusid Eesti Paralümpiakomitee (EPK) ei kata; 
 • soovivad korraldada kohalikku paraolümpialiikumist tutvustavat üritust või võistlust;
 • soovivad osaleda mõnel (para)spordi teemalisel koolitusel;
 • soovivad  mõnel muul viisil paraolümpialiikumist edendada.

SK Nord valib koostöös EPK ja teiste liikumisväljakutses osalevate spordiklubide esindajatega välja  need ideed/kandidaadid, kellest saavad kevadise koolivaheaja liikumisväljakutse stipendiaadid.

SK Nord spordidirektori Gerd Kanteri sõnul on nende iga-aastane liikumisväljakutse muutunud üha populaarsemaks: "Oleme kaasanud oma väljakutsesse spordiklubisid üle Eesti. Sel aastal teeme liikumisväljakutse raames koostööd Eesti Paralümpiakomiteega." Ta lisab: "Meie eesmärk on, et sport oleks kõigile kättesaadav ja võimalik, pakuks rõõmu ning rahulolu. Sest nii elavad inimesed tervislikuma ja pikema elu. Selle aasta liikumisväljakutse raames saamegi üheskoos liikudes toetada neid sportlasi ja harrastajaid, kelle liikumine on mingil põhjusel raskendatud".

Kutsume kõiki kaasa liikuma ja seeläbi toetama parasporti!

Liikumisväljakutse stipendiumi jagamise üldpõhimõtted:

Stipendiumi eesmärk on innustada puudega inimesi rohkem tegelema mõne paraolümpia programmi kuuluva spordialaga. Saadud stipendiumi võib stipendiaat kasutada näiteks treeningkulude katteks, spordivahendite soetamiseks, koolituseks, transpordiks jne.

Stipendiumit võivad taotleda kõik füüsilise, nägemis- või kerge intellektipuudega harrastajad, kes klassifitseeruvad paraolümpia võistlusklassidesse (aluseks võetud IPC klassifikatsiooni koodeks) või inimesed, kes edendavad paraolümpialiikumist.

Enamasti on paraspordi harrastamisse kaasatud ka palju tugipersonali või pereliikmeid, sõpru. Seega võib stipendiumi taotleda ka grupile. Grupi suurusele piiranguid ei seata.

Valitud stipendiaadid avalikustatakse hiljemalt 24. aprill 2022 EPK kodulehel.

Stipendium kantakse stipendiumi saaja pangaarvele. 

Stipendiumi kasutamise periood on 01.05 - 31.12.2022.

Stipendium makstakse välja vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

Stipendiumi taotlemise tingimused

Stipendiumi saamiseks tuleb kandidaadil:

 • Täita ära stipendiumi taotluse avaldus ning saata hiljemalt 10. aprilliks 2022 (k.a) e-posti aadressile: kaia@paralympic.ee  (lae avaldus alla SIIT).
 • Esitada konkursi tähtajaks enesetutvustus või idee kirjeldus (kuni 1800 tähemärki koos tühikutega), milleks stipendiumit kasutatakse. Palume lisada taotlusele pilte, videoid vms tutvustavat materjali, mida EPK võib kasutada liikumisväljakutse veebilehel.
 • Soovitavalt esitada treeneri/õpetaja/juhendaja soovituskiri (kuni 900 tähemärki koos tühikutega), miks just see kandidaat/idee on stipendiumi vääriline.

Stipendiumite summade kogumine:

SK Nord liikumisväljakutses osalejad ning teiste kanalite kaudu jõudnud inimesed saavad soovi korral oma valitud stipendiaatidele annetada vabalt valitud summa. 

Kõikide stipendiaatide info koos kirjeldustega on alates liikumisväljakutse algusest leitav EPK kodulehel. Kirjelduste juures on pangalingid, mille kaudu on kõikidel soovijatel võimalik teha annetus vabalt valitud summas.

Stipendiaatide valimise põhimõtted:

 • vastavus stipendiumikonkursi tingmustele
 • avalduse põhjalikkus 
 • taotluse sisukus

Stipendiaatide avalikustamine:

Stipendiumi saaja(d) valib välja EPK koos SK Nordi ning teiste liikumisväljakutses osalevate spordiklubide esindajatega hiljemalt 24. aprill 2022 ning kõik stipendiumi saajad avalikustatakse EPK kodulehel ning sotsiaalmeedia kanalites.

Stipendiumile kandideerijaid teavitatakse konkursi tulemustest e-kirja teel.  

Lisainfo ja küsimused stipendiumi taotlemise kohta:

Kaia Kollo
Eesti Paralümpiakomitee, liikumisharrastuse juht
SK Nordi ja EPK kevadise koolivaheaja liikumisväljakutse stipendiumikonkursi koordinaator
kaia@paralympic.ee
+372 52 636 83

Lisainfo ja küsimused liikumisväljakutse kohta:

Markus Kamps
Spordiklubi Nord, Turunduse ja kommunikatsiooni juht
SK Nordi ja EPK kevadise koolivaheaja liikumisväljakutse stipendiumikonkursi kaaskoordinaator
markus@sknord.ee
+372 5168 486