Eesti Paralümpiakomitee ja Eesti Pimedate Spordiliit ühinesid

Edasi liigutakse ühise spordiorganisatsioonina

Neljapäeval, 7. septembril jõudis lõpule Eesti Paralümpiakomitee (EPK) ja Eesti Pimedate Spordiliidu (EPSL) ühinemisprotsess.

Ühinemise eesmärgiks oli parandada poolte võimekust puudega sportlaste tegevuse organiseerimiseks Eestis Vabariigis, ühendada poolte oskused ja tahe korraldada ning esindada Eesti nägemispuudega sportlaste tegevust, olla võimekas ja usaldusväärne koostööpartner ning tagada ühendatava ühingu õiguslik järjepidevus. Poole sajandi pikkuse ajaloo ja traditsioonidega Eesti pimedate sporditegevuse koordineerimine ning eestvedamine jätkub EPK juhtimisel.

“Pikalt arutatud puuetega inimeste spordiliitude ühinemine paralümpiakomiteega on astunud esimese sammu. Eesti väiksuse juures on otstarbekas ühendada jõud ja ressurss, tekitada selgus endas ja koostööpartneritele,” kommenteeris EPK president Monika Haukanõmm. “Järjest enam hoogu saav puudega inimeste spordi kaasamine erinevate spordialade liitude juurde vähendab puudepõhiste spordiliitude rolli. Olulisemaks osutub spordialapõhine oskusteave, mis lubab suurendada sportlaste oskusi ja treenitust, kaasata liikumisharrastusse rohkem puudega inimesi. Me ei pea olema üksi ja omaette."

“EPSL-i ja EPK ühinemisest ootan kasutegurit just sportlaste vaatenurgast lähtuvalt. Loodame, et EPK liikmesorganisatsioonide kaudu laienevad nägemislangusega sportlaste treeningvõimalused ja järelkasvu kasvatamisel toetab meid kogu paralümpiakomitee meeskond,” sõnas EPK juhatuse liige ja senine EPSL juhataja Kristo Ringas.

EPK ja EPSL ühinemisleping sõlmiti tänavu 15. mail ja sellekohased ühinemisotsused mõlema organisatsiooni üldkoosolekute poolt sama kuu lõpus.leping allkirjastati 23. mail. Lepingu kohaselt oli EPK ühendav ja EPSL ühendatav organisatsioon. Seega kustutati EPSL eraldiseisva spordiliiduna registrist ning ühtlasi lõppeseb ka organisatsiooni liikmelisus Eesti Paralümpiakomitees.

Eesti Pimedate Spordiliit asutati 13. märtsil 1970 aastal. Eesti Paralümpiakomitee, kelle asutajaliikmeks EPSL oli, asutati 25.aprillil 1991. Edasi liigutakse ühise spordiorganisatsioonina.

Fotol: Eesti sportlased IBSA mängudel Birminghamis