COVID-19 käitumisjuhend sporditegevuse korraldamiseks alates 1. novembrist

Jõustusid täiendavad Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud piirangud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. Uued piirangud hakkasid kehtima 1. novembrist 2021.

Sportimine, treenimine, spordivõistlused, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täiendkoolitus ja täiendõpe (edaspidi tegevus) on lubatud ainult COVID-19 vastu vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud isikutel või töötajatele, kelle tööandja on töökeskkonna riskianalüüsis ette näinud ja rakendanud konkreetse tegevuskoha riskide maandamise meetmed, ning nimetatud isik on need nõuded täitnud.

Nõue ei kehti alla 12-aastastele ja kuni 18-aastastele (kaasa arvatud), kes õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses, ning kellel puuduvad haiguse tunnused, erivajadustega isikute tegevustele ja riigi sõjalise kaitse või siseturvalisusega seotud tegevustele.

Tõend tähendab:

  • 12–17-aastase isiku puhul COVID-19 haiguse läbipõdemist, vaktsineeritust, vaktsineerituga võrdsustatust ja SARS-CoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testide negatiivseid tulemusi.
  • Täisealiste puhul COVID-19 haiguse läbipõdemist, vaktsineeritust, vaktsineerituga võrdsustatust.

 

Peamised muudatused:

  • Maski kandmine muutus siseruumides kohustuslikuks alates 29.10.2021 kõigile üle 12-aastastele. Maski ei pea kandma sportimise ajal ning kui tervis seda ei võimalda.
  • 12–17-aastased võivad edaspidi spordi- ja liikumisüritustest osa võtta vaid tõendi ettenäitamisel. Alla 12-aastased tõendit näitama ei pea.
  • Treenimine ja võistlemine (ehk huvitegevus) on lubatud endiselt ilma tõendita alla 12-aastastele ja neile 12–18-aastastele (18 kaasa arvatud), kes õpivad üldhariduskoolis või kutseõppeasutuses. Spordi- ja liikumisürituste erinevus võrreldes võistlustega on kirjas juhendis. NB! Treenimisel/võistlemisel ja spordi- ja liikumisüritustel käsitletakse 18-aastaseid erinevalt. Seda seetõttu, et tagada koolilastele võrdsemad võimalused huvitegevusest (treenimine/võistlemine) osalemiseks. Liikumisüritustel osalevad reeglina nii lapsed kui täiskasvanud läbisegi, seega on seal testimise nõue alates 12-eluaastast.
  • 12–17-aastastele kehtib lisaks läbipõdemise- ja vaktsineerimise tõendile ka negatiivse testi tulemus.
  • Sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täiendkoolitus, täiendõpe, spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused on siseruumides lubatud ajavahemikus 23.00-06.00.

 

Juhendi täistekst on leitav siit: https://www.kul.ee/uudised/juhendid-ja-suunised-koroonaolukord-ja-kultuurivaldkond