Anname unistustele hoogu: Monika Kisandi lugu

Parapurjetaja soovib osaleda sügisel Põhjamaade meistrivõistlustel

Jätkub Spordiklubi Nord ja Eesti Paralümpiakomitee ühine liikumisväljakutse, millega toetatakse noorte ja alustavate parasportlaste püüdlusi. 

Stipendiaatide hulgas on parapurjetaja Monika Kisand, kes soovib sügisel kaasa lüüa Norras toimuvatel põhjamaade meistrivõistlustel. Monikat ja teisi agaraid parasportlasi saab toetada lehel https://www.paralympic.ee/et/annetused

Esimene purjekas Monika treeningutel oli Hansa 303 ning treeneriks Sten Markus Andresson. Treening oli hea võimalus õppida talitsema tuult ja laineid – loodust, mis ei ole Monika sõnade järgi tema kontrolli all. Lisaks omandas Monika hulganisti teadmisi purjespordist ja praktilisi kogemusi enda võimete treenimiseks. Purjesport andis talle võimaluse ennast jätkuvalt arendada ka piiratud füüsiliste võimetega ja mis kõige tähtsam - liikuda looduses vabalt ning iseseisvalt.

Monika liikumisvõime on oluliselt piiratud viimased 5 aastat päriliku neuroloogilise haiguse tõttu. Liikumiseks kasutab ta viimastel aastatel ratastooli ja muid abivahendeid. Purjetamisega alustas Monika tänu projektile “Erilised purjetajad”, kus ootas teda avatud vastuvõtt ning professionaalne korraldus.

Tulevasel hooajal soovib Monika kindlustada õpitud teooriateadmised ning omandada uusi paadikäsitsemisoksuseid. Ta soovib õppida sooritama manöövreid taktikalistel ja strateeglistel eesmärkidel ning panna end proovile ka keerulistes tingimustes.

Monikal on tugev motivatsioon tegeleda parapurjetamisega eesmärgipäraselt ja tulemuslikult, nautides pika ajalooga purjetamise mitmekülgsust ja väljakutseid.

Põhjamaade Meistrivõistlused parapurjetamises korraldatakse open ehk avatud arvestuses - seega saab osaleda nii, et paadis on üks erivajadusega inimene ja teine nn. abled bodied - puudeta või kogenud parapurjetaja. Selline formaat annab uuele erivajadusega sportlasele võistlustasandile sisenemiseks oluliselt julgust juurde. 

Eesti parapurjetamise projektijuhi Külli Haava sõnul on soov saata Põhjamaade meistrivõistlustele osalema kaheliikmeline Eesti võistkond. "Meie eesmärk on saavutada tulemus osalejate esimeses pooles. See on küll väga ambitsioonikas uue tiimi jaoks, kuid usku endasse peab olema," ütles Haav.

Kogutavat stipendiumit kasutakski Monika Põhjamaade meistrivõistlustel osalemise kulude katteks (3000 EUR).