24. novembrist 2020 kehtivad treeningutel ja võistlustel uued piirangud

Eesti Vabariigi Valitsus kinnitas 23. novembril 2020 uued COVID-19 vastased meetmed.

Sporditreeningud siseruumides alates 24. november 2020 lubatud, kui:

 1. korraldaja tagab inimeste hajutamise;

 2. avalikes siseruumides toimuvatel spordi– või liikumisüritustel võivad koos viibida ja liikuda kuni
  kaks pealtvaatajat
  , hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;

 3. korraldaja tagab kuni 50% täituvuse ja spordi- või liikumisüritusel osalejate arvu kuni 250 inimest;

 4. pealtvaatajad kannavad siseruumides maski. Maski kandmise kohustus ei kehti alla 12-aastaste laste osas või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, erivajaduse, töö või tegevuse iseloomu tõttu või mõistlikkuse põhimõtet arvestades võimalik;

 5. Harju maakonnas ja Ida-Viru maakonnas on tagatud osalejate arv grupis kuni 10 inimest ning tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste gruppidega;

 6. korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;

 7. korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt.

Alapunktid 3 ja 5 ei kohaldu spordialaliidu võistlussüsteemis toimuvale professionaalsele ja poolprofessionaalsele sporditegevusele, sealhulgas noortespordi korral nendele sportlastele ja võistkondadele, kes osalevad spordialaliidu korraldatavatel Eesti tiitlivõistluste.

Eelpool nimetatud tingimusi ei kohaldata alus-, põhi- ja keskhariduse õppekavajärgsele tegevusele ehk kooli õppetöö raames toimuvatele sportlikele tegevustele.

Korralduse 282 terviktekst on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/323112020002
Korralduse 417 seletuskiri on kättesaadav: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_vv_20417k.pdf 

Minimaalsed nõuded sporditreeningute korraldamisele siseruumides

 

Alates 24. novembrist 2020 lubatakse spordivõistlused ainult siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. ürituse korraldaja tagab inimeste hajutamise;

 2. ürituse korraldaja tagab siseruumi kuni 50% täituvuse ja osalejate arvu kuni 250 inimest;

 3. ürituse korraldaja tagab õues osalejate arvu kuni 500 inimest;

 4. pealtvaatajad kannavad siseruumides maski. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-aastastele
  lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse iseloomu tõttu
  või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;

 5. avalikes siseruumides toimuvatel võistlustel võivad koos viibida ja liikuda kuni kaks
  pealtvaatajat, hoides teistega vähemalt kahemeetrist vahemaad, välja arvatud koos liikuvad või
  viibivad perekonnad või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole mõistlikult võimalik tagada;

 6. ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu;

 7. ürituse korraldaja tagab desinfitseerimisnõuete täitmise Terviseameti juhiste kohaselt

Korralduse 282 terviktekst on kättesaadav: https://www.riigiteataja.ee/akt/323112020002  
Korralduse 417 seletuskiri on kättesaadav: https://www.kriis.ee/sites/default/files/eriolukord/sel_vv_20417k.pdf 

Spordivõistlustena ei käsitleta virtuaalvõistlusi, kus puudub konkreetne tähistatud võistluskoht ning osaleja valib korraldaja poolt määratud ajavahemikus ise osalemiseks sobiva aja ja koha.

Spordialaliidul on kohustus koostada spordivõistluste korraldajatele spordivõistluste korraldamise juhend, mis võtab arvesse käesoleva juhendi põhimõtteid, Terviseameti soovitusi ja vastava ala eripärasid. Juhend tuleb avalikustada spordialaliidu kodulehel.

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid.

Minimaalsed nõuded spordivõistluste korraldamiseks