Täitevkomitee

President:

Urmas Paet

Liikmed:

Are Eller

Signe Falkenberg

Mallika Koel

Marge Kõrkjas

Õnne Pollisinski

Kristo Ringas

Kaido Tiislär

Toomas Vilosius