Paraolümpiakomitee soovib laiendada erivajadustega inimeste sportimisvõimalusi

Eesti Paraolümpiakomitee täiskogu võttis vastu uue arengukava, mille peaeesmärgid on erivajadustega inimestele paremate sportimisvõimaluste loomine, tipptulemuste saavutamine paraolümpiamängudelt, kurtide olümpiamängudelt ja tiitlivõistlustelt, rahvusvaheliste võistluste korraldamine ja spordiareenide kasutamiskõlblikkus erivajadustega inimeste jaoks.

Eesti Paraolümpiakomitee presidendi Urmas Paeti sõnul on oluline rohkem kaasata nii sportlasi kui treenereid. „Eestis on palju neid erivajadustega inimesi, kes ei tegele aktiivse liikumisega üldse. Samuti on vähe treenereid, kes oskaksid ja sooviksid erivajadustega inimesi treenida,“ lisas ta.

Tipptulemuste saavutamise soodustamiseks on Paraolümpiakomitee alustanud käesoleva aasta algusest paraolümpiamängude ja kurtide olümpia kandidaatide täiendavat toetamist.

Paeti sõnul on eesmärgiks korraldada vähemalt üks rahvusvaheline tiitlivõistlus nelja aasta jooksul. Selle aasta märtsis viis Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit läbi murdmaasuusatamise maailmameistrivõistlused Otepääl.

„Paljud spordibaasid ja spordirajatised ei vasta täielikult liikumispuudega inimeste vajadustele. Selleks, et rajatavad ja renoveeritavad hooned saaksid täielikult ligipääsetavaks liikumispuudega inimestele, peab Paraolümpiakomitee koostöös Invaspordiliiduga pidama arvestust rajatavatest baasidest ning nõustama kohalikke omavalitsusi nende planeerimisel,“ ütles Paet.


Eesti Paraolümpiakomitee arengukava on alla laaditav kodulehelt: http://www.paralympic.ee/dokumendid