Paraolümpiakomitee hakkab Olympicu abiga toetama treenereid

Paraolümpiakomitee hakkab Olympicu abiga toetama treenereid

Eesti Paraolümpiakomitee ja Olympic Entertainment Group allkirjastasid täna aastase sponsorlepingu, mille raames toetatakse erivajadustega sportlaste treenereid.

Erivajadustega sportlaste treenerite panus ettevalmistusse on äärmiselt oluline, sest treeneri panus ei piirdu treeningprotsessiga. Lisaks suuremale aja kulule eeldab erivajadustega sportlaste treenimine lisateadmisi.

Urmas Paeti sõnul on tegemist väga olulise lepinguga, mille raames saab Eesti Paraolümpiakomitee toetada oma tublisid treenereid, kes teevad rasket ja ülimalt tänuväärset tööd. Treenerite tasustamine tervikuna ei ole leidnud lõplikku lahendust ning selle projektiga loodab Eesti Paraolümpiakomitee parandada treenerite olukorda ilma kelleta Paraolümpiamängudelt medalite võitmine ei oleks mõeldav, sest erivajadustega sportlaste treenimisel on treeneri roll väga suur.

Olympic Entertainment Group on olümpialiikumise suurtoetaja olnud juba aastaid. "Väärtustame aktiivset ja sihikindlat eluhoiakut ning sestap on omamoodi loogiline laiendada täna oma toetustegevust ka paraolümpialiikumisele," kommenteeris sõlmitava toetuslepingu tagamaid OEG nõukogu esimees Armin Karu.