Dighe: Eesti jahtklubidel on valmidus paralümpia purjetamiseks olemas

Eestis toimunud Balti parapurjetamise ümarlauda väisanud World Sailingu
juhi Massimo Dighe sõnul on Eesti jahtklubid juba valmis paralümpia
purjeprogrammi algatamiseks ja võõrustamiseks, kirjutas BNS.

"Eestis toimund parapurjetamise ümarlaual osalemine oli vägagi kasulik,"
ütles maailma purjetamisorganisatsiooni haru juhtiv Dighe BNS-ile. "Eesti
jahtklubid on juba valmis võõrustama ja eest vedama paraolümpia
purjeprogrammi, aga momendil puudub parapurjetamise varustus.
Rahvusvahelise töögrupi projekt, milles osalevad Balti ja Skandinaavia
regiooni riikide esindajad, tõestas aga reaalset huvi parapurjetamise vastu
ja ma olen kindel, et Eesti Jahtklubide Liidu ja paralümpiakomitee toetusel
on võimalik luua tingimused, mis lubavad juba lähitulevikus projektidega
algust teha."

Eesti Paralümpiakomitee (EPK) presidendi Urmas Paeti sõnul on oluline just
see sünergia, mis Läänemere-äärsete maade koostööst tekib, olgugi et
Skandinaavia tase erineb Baltimaade omast kardinaalselt.

"Meie paraspordi, just purjetamise stardipositsioon on tänu World Sailingi
parapurjetamise juhi Massimo Dighe ringkäigule kaardistatud ning hea
ülevaade ettevalmistustöödest olemas," märkis Paet. "EPK eesmärk on kaasata
sporti võimalikult palju erivajadustega inimesi ning purjetamises on meil
olemas ligipääsetavaid sadamaid, jahtklubide valmisolek ning naabrid,
kellega saab võistelda. EPK planeerib purjetamist tutvustavaid üritusi juba
sellesse suvesse, et tuleks juurde uusi harrastajaid ja tekiks ka
konkurentsi."

Parapurjetamise initsiaatori Külli Haava sõnul oli märkimisväärne, et Balti
ümarlauale tuli eri maadest osalejaid, kes on purjetamises tugevad tegijad
– olgu siis puudega või ilma.

"Mööda Eestit ringi sõites kogesime jahtklubide avatud suhtumist ala
populariseerimisel. Loodan, et lahenduse saavad ka organisatsoorsed
küsimused ning mõned ligipääsetavust puudutavad probleemid," rääkis Haav.
"Samuti tuleb rinda pista koha pärast struktuurides, arengukavades ja
rahastuses. Mida purjetamine erivajadusega inimesele aga annab, on võimalus
kodus istumise asemel tunda põskedel tuult ja merelaineid ning astuda
aktiivsemasse ellu. See pakub sama sõidurõõmu ja eneseteostust kõigile
ühtviisi."

Kolmapäeval toimunud Balti paraolümpia purjetamise ümarlaud tõi kokku nii
Põhja-Euroopa parapurjetamishuvilised, oma ala professionaalid kui ka
kõrged ametnikud.

*Baltic News Service*