Algas EL-i projekt "North-East Parasport Exchange", kus üheks projektipartneriks on ka Eesti Paraolümpiakomitee

Algas EL-i projekt

Veebruari kuus toimus Saksamaa Spordiülikoolis projekti esimene koosolek, kus pandi paika projekti raamistik ning eesmärgid. Projekt on suunatud Baltimaade ja Skandinaaviamaade sh Soome, erivajadustega inimeste spordi arendamiseks läbi parema koostöö ning infovahetuse. Projekti initsiaatoriteks on veel Euroopa Paraolümpiakomitee, Saksa Spordiülikool ning SPIN (Sport Innovation).

Esimese sammuna lepiti projekti partnerite poolt kokku organisatsiooniline raamistik ning analüüsiti erivajadustega inimeste spordi olukorda projektipartnerite riikides. Selle tulemusel selgus, peamised valdkonnad, millele on otstarbekas keskenduda on sportlaste värbamine, paremate tingimuste loomine treeneritele, paremate võistlustingimuste loomine, spordi propageerimisele meedias, sponsorluse arendamisele ning organisatsiooni arendamisele.