Ajalugu

Eesti Paraolümpiakomitee (EPOK) moodustati 1991. aasta aprillis nägemis-, kuulmis-, füüsiliste- ja vaimsete puuetega inimeste spordiliitude esindajate poolt. Samal aastal astuti Rahvusvahelise Paraolümpiakomitee (IPC) liikmeks. Eesti Paraolümpiakomitee eelkäijaks oli 1986 aastal spordiühingu "Kalev" juurde loodud Eesti Invaspordiföderatsioon.

Tänaseks on Eesti Paraolümpiakomitee katuseks viiele iseseisvale spordiorganisatsioonile, mille hulgas neli asutajaliiget - Eesti Invaspordiliit, Eesti Pimedate Spordiliit, Eesti Kurtide Spordiliit ning Eesti Vaimse Puudega Inimeste Spordiliit. Neile on lisandunud Eesti Puuetega Inimeste Ujumisliit.

Eesti Paraolümpiakomitee peamine roll on olnud erivajadustega inimeste tippspordi edenadamine ning rahvusliku delegatsiooni lähetamise korraldamine tiitlivõistlustele ning Paraolümpiamängudele. Noorte sportlastega, harrastusspordiga ning kohalike tiitlivõistluste korraldamisega tegelevad Paraolümpiakomitee liikmesorganisatsioonid.

Alates 5.01.2017 on rahvusvahelise katuseorganisatsiooni nõudel Eesti Paraolümpiakomitee uueks nimeks Eesti Paralümpiakomitee ja lühend EPK.